Grupul de inițiativă

La baza Platformei se află un Grup de Inițiativă format din:

Asociația Pro Democrația

Asociația Pro Democrația (APD) este o organizație neguvernamentală, non-profit și nepartizană, înființată în anul 1990. APD are în prezent 31 de cluburi în care activează peste 1000 de cetățeni (voluntari și membri).

ActiveWatch

ActiveWatch este o organizaţie de drepturile omului care militează pentru comunicare liberă în interes public. Cu o istorie de peste 20 de ani, ActiveWatch dezvoltă strategii, programe și acțiuni în diverse direcţii de intervenţie socială: politici de bună guvernare, libertate de exprimare (ActiveWatch reprezintă Reporters sans Frontieres in România și este membră IFEX), anti-discriminare şi educaţie media. Organizația este activă din anul 2004 în lupta pentru combaterea inechităţii sociale, a rasismului, a discriminării şi a intoleranţei. www.activewatch.ro

Asociația ACCEPT

Asociaţia ACCEPT este prima organizaţie neguvernamentală de drepturile omului din România care apără şi promovează drepturile persoanelor LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, persoane transgender) la nivel naţional, considerând că orientarea sexuală şi identitatea de gen sunt simple caracteristici ale fiinţei umane. ACCEPT a contribuit în ultimii 21 de ani la dezincriminarea homosexualităţii în Romania (2001) şi la egalitatea persoanelor LGBT prin activităţi de litigare strategică la nivelul Curții de Justiție a Uniunii Europene si la nivelul Curții Europene a Drepturilor Omului. În plus, ACCEPT organizează anual Bucharest PRIDE (fostul GayFest) începând din 2005.

CeRe

CeRe, Centrul de Resurse pentru Participare Publică, militează pentru ca deciziile publice să răspundă dorințelor și nevoilor actorilor sociali. CeRe sprijină zeci de organizații și grupuri de cetățeni pentru ca acestea să își facă vocea auzită în fața factorilor de decizie.

Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice

Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice este o organizaţie neguvernamentalǎ, non-profit, înfiinţatǎ în 2008 de un grup de persoane cu o bogatǎ experienţǎ în promovarea drepturilor omului în România şi în regiune.  ECPI s-a constituit într-o platformǎ de suport şi expertizǎ pentru iniţiativele de interes public care au ca scop promovarea drepturilor omului şi nediscriminarea. Caracteristica ECPI constǎ în combinarea lucrului pe cazurile strategice cu advocacy şi lucrul cu media într-un efort complet de legal advocacy.

Centrul FILIA

Centrul FILIA este o organizație feministă activă de 17 ani care, prin cercetare, advocacy și activism, sprijină egalitatea de șanse și de gen, reprezentarea intereselor femeilor și participarea lor politică, reconcilierea dintre muncă și viața privată, prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor. http://centrulfilia.ro

Centrul pentru Inovare Publică

Centrul pentru Inovare Publică contribuie la consolidarea statului de drept și a unei societăți incluzive și promovează modele inovatoare de dezvoltare socială.

Centrul pentru Jurnalism Independent

Centrul pentru Jurnalism Independent este o organizație non-guvernamentală, non-profit care acționează pentru profesionalizarea presei prin păstrarea standardelor jurnalistice și prin dezvoltarea unui mediu echilibrat, onest și responsabil în mass-media. CJI militează pentru apărarea libertății de expresie ca drept fundamental al omului și susține schimbările democratice, prin responsabilizarea factorilor de decizie și prin încurajarea participării active a cetățeanului.

Inițiativa România

Inițiativa România este o mişcare civică care îşi propune să inspire şi să sprijine cetăţenii pentru construcţia unor comunităţi civice puternice, şi să promoveze exercitarea puterii politice pe coordonate etice.  Iniţiativa România creează şi dezvoltă proiecte care promovează şi facilitează guvernarea deschisă, transparentă şi responsabilă, proiecte anti-corupţie şi de construcţie de comunităţi.

Oana Marinescu

Oana Marinescu (cetățean) Consultant comunicare strategică, Oana se implică adesea în proiecte și cauze de interes public. În opinia sa, fiecare cetățean are responsabilitatea discursului și a acțiunilor sale publice, iar prin acestea influențează evoluția societății.